Mantelfräsning

Varför är det bättre än Optics ready? 

Varför fräsa?

  • Lägre Montage

Med en mantel fräst för direktmontage av ett specifikt typ av sikte får du ett montage som är lägre än vad något system som använder en adapterplatta kan åstadkomma. 


Det låga montaget har flera fördelar:


  • Underlättar övergången från öppna riktmedel till optik då skyttens anläggning blir oförändrad.
  • Gör att öppna riktmedel av standardhöjd blir synbara över linsens underkant.
  • Minskar tiden det tar att ta siktbild då mantelns ovansida och kornet förblir synbart som en vissuell indexeringspunkt för skytten.


  • Snarlik kostnad

De flesta nya pistoler finns tillgängliga med ett uttag för en adapterplatta från fabrik, MOS, Optics ready osv. dessa ligger oftast ca 3000kr högre i pris än samma modell utan uttaget. 


Våra mantelfräsningar börjar från 3499kr för alla vanliga pistoler utan försvårande design-element och slutar på 4199kr för de allra svåraste och mest ovanliga pistolerna.

Därmed blir kostnaden nästan densamma i slutändan, men resultatet överlägset.

  • Högre hållfasthet

När vi fräser en mantel för ett medföljande sikte lämnar vi några få hundradelar av en milimeters glapp för att kunna montera siktet. Detta gör att siktet inte kan röra sig i sin ficka, vilket i sin tur gör att skruvarna endast behöver hålla ned siktet i fickan utan att ta någon av den belasting som blir då manteln åker fram och tillbaka när pistolen avfyras. Den belastningen tas istället direkt av väggarna i siktesfickan, dvs själva manteln.


Med ett siktesmontage som använder en adapterplatta som t.ex MOS eller OR dubblas antalet skruvar som håller siktet. Skruvar som vibrerar loss, börjar glappa och sedan går av är ett vanligt problem på system med adapterplatta. Det beror på att varken adapterplattan eller siktet sitter tajt i sin ficka. I dessa system tar skruvarna en stor del av belastningen, både i sidled och längsled.

  • Större Skruvar

I våra montage använder vi M4-skruv av hållfasthetsklass 8.8 som vi fräst om förkoncentricitet

Dessa ger ca 30% högre styrka än t.ex skruvarna i glocks MOS-montage.

Då våra skruvhål inte är begränsade till tjockleken av en adapterplatta medger dessa även fler gängvarv för varje skruv att greppa i vilket i sin tur ger ännu mer styrka.